Datoer og program på skolehelgene ved SHU

Skandinavisk Hesteterapi Utdanning

Det er blitt utdannet hesteterapeuter ved Skandinavisk Skole i Holistisk Hesteterapi, SSHH, mellom 2001 - 2013. Fra 2013 skiftet skolen navn til Skandinavisk Hesteterapi Utdanning, SHU, og drives av Annica Nygren sammen med Anette Torjussen, som er uteksaminert hesteterapeut ved SSHH. Utdannelsen konsentrerer seg om behandlingsmetodene osteopati og akupunktur. Du kan lese mer om disse behandlingsformene under artikler; Akupunktur respektive Osteopati. Undervisning vil skje på helger, 20 helger over 2 år. Utdannelsen koster SEK4500 kroner per helg. I prisen inngår alt undervisningsmateriale som trengs på skolen, lunsj, kaffe/te og snacks. Neste kurs starter i Sverige 20. januar 2018. Se www.shuvet.se. Opptak pågår nå. Se Regler og premisser for opptak nedenfor.

Studentene vil bli undervist i fysiologi, anatomi, osteopati (grunnformen for kiropraktikk), akupunktur, inklusive TCM og pulsdiagnostikk og ernæringslære, inklusive de for hesten viktigste nordiske urtene.

Neden finner du preliminært skjema for det kommende kurset og lenger nede finner du mer informasjon om regler og premisser, hvordan man søker samt informasjon om fagene. Datoene nedenfor gjelder pågående kurs. For skjema i Sverige se www.shuvet.se

 

Programmet for skolehelgene:

Lørdager;

Klokken 1000-1130: Kursstart, gjennomgang av helgens opplegg, spørsmål fra forrige helg.

Teoriforelesning.

Klokken 1130-1150:  Kaffepause.

Klokken 1150-1300:  Teori/øvelser

Klokken 1300-1400:  Lunsj.

Klokken 1400-1700:  Teori/øvelser/demonstrasjoner og praktiske øvelser i stallen.

 

Søndager;    

Klokken 1000-1130:  Kursstart. Teoretisk forelesning.

Klokken 1130-1150:  Kaffepause.

Klokken 1150-1300:  Teori.

Klokken 1300-1400:  Lunsj.

Klokken 1400-1700:  Demonstrasjoner og øvelser i stallen/teori.

 

Det faglige programmet på helgene:

 1. 27-28. august 2016: Introduksjon, oversikt over kurset. Introduksjon til pulsdiagnosen og Tradisjonell Kinesisk Medisin, TCM. Lovverket angående meldingsplikt, journalskrivning, adgang til å behandle syke dyr, kvakksalverloven, dyrevernloven med mer. Fysiologi; organsystemene.
 2. 24.-25. september: Anatomi; skjelettet (frambeinet). Fysiologi; immunsystemet. Pulsdiagnose. Akupunktur; Prosessene i sitt normale tilstand. Historie. De Fem elementene/fasene. Hvordan sykdom oppstår.
 3. 22.-23. oktober: Anatomi; frambeinets muskler, bakbeinets knokler. Akupunktur; Hvordan tolke symptomer? Hestens reflekssoner. Pulsdiagnose.
 4. 19.- 20. november: Anatomi; bakbenets ligamenter og muskler og ryggsøylens knokler. Akupunktur; Hvordan tolke symptomer? Klimatiske Influenser. De Fire Undersøkelsene. De Åtte Prinsippene. Pulsdiagnose.
 5. 21.-22. januar 2017: Anatomi; bakbenets muskler, skallens knokler og dype muskler langs ryggsøylen. Akupunktur; Hvordan fungerer naturmedisinsk behandling? Hva er et akupunkturpunkt? Smerteoverføring i nervesystemet. Hvordan et akupunkturpunkt virker og hvordan stimulere det. Forsking. Pulsdiagnose.
 6. 18.-19. februar: Anatomi; overfladiske muskler nakke og kropp. Akupunktur; meridianer og akupunkturpunktene påbegynnes.  Pulsdiagnose.
 7. 18.19. marsAkupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Introduksjon til Osteopati. Osteopati og biomekanikk; skulder.  
 8. 22.-23. april: Deleksamen; Anatomi, Fysiologi og Akupunkturteorien. Osteopati og biomekanikk; albue, carpus & phalangene. Høvene.
 9. 13.-14. mai: Akupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; hofteleddet. Biomekanikk; Ilium og Sacrum.
 10. 10.-11. juni: Akupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; Bekken/SI-leddet. 
 11. 12.-13. august: Akupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; kneledd. Repetisjon Ilium og Sacrum.
 12. 9.-10. september: Akupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; hasleddet og phalangene.
 13. 7.-8. oktober: Akupunktur; meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; kjeveledd og skalle. Tenner.
 14. 4.-5. november; Akupunktur; repetisjon meridianer og akupunkturpunkter. Osteopati og biomekanikk; nakkevirvler. 
 15. 6.-7. januar 2018: Osteopati og biomekanikk; brystvirvler og ribbein.  
 16. 3.-4. februar: Urter. Osteopati og biomekanikk; lumbalvirvler-halevirvler-diafragma.
 17. 3.-4. mars: Ernæringslære/Fôring av hest (I). Undersøkelse og behandling pasienter.
 18. 7.-8. april: Ernæringslære/Fôring av hest (II). Undersøkelse og behandling pasienter.
 19. 5.-6. mai: Behandling av pasienter lørdag ettermiddag og søndag formiddag. Førstehjelp.
 20. 2.-3. juni: Eksamen osteopati, fôring, akupunktur.

 

All undervisning vil gis av veterinær Annica Nygren. Sertifiserte elever fra SSHH, Anette Torjussen og Eva Holmsen, vil ved behov være behjelpelige med demonstrasjoner, en-til-en undervisning, så vel ved praktiske øvelser som for teoretiske spørsmål.

(Det tas forbehold om eventuelle endringer av programmet, datoer, destinasjoner og forelesere).

Regler og premisser for opptak og studier ved SHU

En nødvendig forutsetning; er at du er over 18 år og har en god erfaring med stell og handtering av hest. For i det hele tatt å kunne få utbytte av skolen må du har daglig tilgang til flere hester. Dette er nødvendig for å kunne trene og praktisere mellom skolehelgene. Dessuten at du har tid og evne til å lese/studere i snitt minst to timer hver dag. Alt undervisningsmateriell er på norsk og svensk.

Neste kurs har oppstart i Sverige 20. januar 2018. For informasjon se www.shuvet.se. Opptak pågår akkurat nå. 

Les mer: Regler og premisser for opptak og studier ved SHU

Skandinavisk Hesteterapi Utdanning

 

Ved SHU blir elevene utdannet i anatomi, fysiologi, patologi, osteopati, TCM-akupunktur-pulsdiagnostikk og ernæringslære for hest.

 

Fysiologi

Her undervises i de ulike organsystemenes funksjon og anatomi. Her inngår sirkulasjonssystemet,
respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, urin- og kjønnsorganene, nervesystemet, det hormonelle systemet og immunsystemet

Problemer som kan oppstå i de forskjellige organsystemene tas også opp. I tillegg gis en innføring i treningsfysiologi.
Fysiologi undervises i tillegg fortløpende i anatomi-, akupunktur-, osteopati- og ernæringsdelene.

 

Anatomi

Stor vekt legges ved de anatomiske strukturenes funksjon. Anatomiundervisningen blandes derfor i stor grad med fysiologi; de enkelte musklenes ulike funksjoner, forhold mellom muskler og muskelgrupper og leddenes biomekanikk.
Dette for å gi en så helhetlig forståelse som mulig av hestens bevegelsessystem. Denne helhetlige forståelse underletter for terapeuten å forstå hestens problemer.

 

I undervisningen inngår en stor mengde bilder av de enkelte skjelettdelene og de enkelte musklene,
samt en plansje over hestens overfladiske muskler. I skolerommet finnes ett hesteskjelett hvor de enkelte
skjelettdelene er merket med navnelapper på den ene siden. På den andre siden er musklene, i form av strikkbånd,
festet til skjelettet, for lettere å forstå det tredimensjonale forholdet mellom musklene. Dessuten finnes løse skjelettdeler,
merket med navnelapper, for å underlette innlæringen.

 

Akupunktur

Den viktigste delen i akupunkturundervisningen ved SHU er å lære seg å stille riktig diagnose.
Det viktigste hjelpemidlet er pulsdiagnostikk.
Dette er en gammel kinesisk diagnostiseringsmetode utviklet på menneske, hvor terapeuten kjenner av kvaliteten
på pasientens puls, på bestemte punkter på pulsåra ved handleddet (A. radialis).
Siden man ikke vet hvor man kan kjenne av motsvarende puls hos hest,
må en hesteterapeut bruke sin egen radialispuls. På hvert handledd kan man kjenne av 6 prosesser,
totalt 12 prosesser, og derved få god innblikk i hvordan hestens energibalanse er.
Det tar lang tid å lære seg pulsdiagnostikk og elevene får derfor begynne læringsprosessen allerede første helgen.

I TCM-delen av akupunkturundervisningen læres om akupunkturens historie, de forskjellige meridianenes forløp
og alle akupunkturpunktenes plassering i tillegg til de forskjellige akupunkturlovene.

Elevene får utdelt ett Atlas hvor alle punkter beskrives med navn, plassering og effekt.
Atlaset inneholder også plansjer med tydelige tegninger over meridianene og punktene.

Ernæringslære
Elevene får lære seg hva man bør tenke på for å kunne fôre en hest på riktig måte i forhold til
hestens spisemåte og funksjonen av hestens fordøyelsessystem

 De ulike typer av fôr som kan brukes beskrives og hvordan man beregner hestens behov av energi,
protein, mineraler og vitaminer.
Med denne kunnskap lærer seg elevene å sette sammen en fôrplan for alle typer hester.

 

 Elevene får undervisning i de nordiske urter som kan brukes i terapi og hvordan man lager en urtetinktur.

Tenner

 Det undervises i de sykdommer og skader som er vanligst og årsaken til disse.
Elevene undervises ikke i rasping av tenner eller andre inngrep i munnhulen. 

 

 Osteopati

I osteopatidelen kommer anatomikunnskapen til stor nytte. Elevene lærer seg hvordan man palperer en hest og

hvordan leddene fungerer; biomekanikk.

Det undervises i hvordan man stiller en osteopatidiagnose ved hjelp av kunnskap til musklenes hovedfunksjon og

ved biomekanisk testing av mistenkte ledd.

 

 

 

 

 

 

 

Det legges stor vekt ved å lære seg se et helhetlig mønster i hestens skader
slik at man kan finne ut av hvilken skade som er primær.

Ulike måter å normalisere, eller manipulere, ledd med begrenset bevegelighet, inngår også.

 

I undervisningsmaterialet finnes tydelige beskrivelser og fotografier over hvordan man tester og normaliserer

de forskjellige leddene.